Quede clar que este blog NO s'adscriu a cap partit polític. S'ha creat perquè volem un hospital en la nostra ciutat, i volem millorar en general.>>