Una nova Bogeria Fallera en Torrent: Comissió d’Estudis Fallers Torrentins

divendres, 13 de juliol de 2007

La Comissió d'Estudis Fallers Torrentins naix després de moltes converses i raonaments entre un grup de fallers de Torrent preocupats fonamentalment per la documentació escrita i visual de la festa i per la transmissió d'esta documentació a la societat.

>>