L'equip de govern del PP xifra el deute del consistori en 55 milions d'euros

dissabte, 22 de desembre de 2007

L'equip de govern de l'Ajuntament de Torrent, amb el regidor d'Hisenda Juan Garcia al capdavant, ha declarat que la entitat té un deute que supera els 55 milions d'euros(més de 9.000 milions de les antigues pessetes), pel que el deute per càpita de cada torrentí és de 700 €. La dada han volgut fer-la pública els populars de cara a la presentació del pressupost de 2008, on s'afirma que s'inclourà un pla de sanejament econòmic amb una contenció de la despesa corrent.
Garcia ha parlat d'una planificació pressupostària inexistent, una falta de contenció de la despesa i unes previsions d'ingressos irreals, com a part de les causes que han dut a l'Ajuntament de Torrent a ser un dels municipis més endeutats de la comarca de l'Horta.
Segons el regidor d'Hisenda, l'exercici 2007 es tancarà amb un dèficit pressupostari de 9 milions d'euros als quals cal sumar els més de 46 milions d'euros compromesos per préstecs, crèdits i deutes amb proveïdors de l'Ajuntament. Per a ell, el PP a la seua arribada al govern no ha tingut marge de maniobra per a poder frenar aquest deute ja que la majoria de partides del pressupost de 2007 estaven esgotades o ja compromeses en serveis o amb contractes amb empreses externes a l'Ajuntament.
Des del PP ja van advertir en aprovar el pressupost municipal de 2007 que les partides d'ingressos eren una gran mentida, doncs s'havien inflat fictíciament per a poder quadrar-les amb les despeses previstes per a enguany”. El Pp assenayla entre les partides fictícies d'ingressos del pressupost municipal de 2007 estaven 0,5 milions de recaptació de l'IBI, 2 milions per les plusvàlues i 3,5 milions per impostos de construcció.
Segons l'Ajuntament, una de les primeres mesures preses per l'actual govern va ser la derogació de la taxa d'escombraries per a això es van retallar diferents partides municipals, cap d'elles de despesa social, ja que l'Ajuntament deixava d'ingressar 2,4 milions d'euros per aquest concepte. Aquesta mesura de retallades es va prendre per a no seguir engrandint el deute per deixar de cobrar la taxa d'escombraries, un impost que era de dubtosa legalitat i al que el PP es va oposar des del primer dia que ho van crear.

Línies d'actuació per a 2008.
La contenció de la despesa corrent serà un dels pilars del nou pressupost per a 2008 que presente el nou equip de govern i un pla de sanejament dels comptes municipals que abastarà els exercicis 2008 a 2011. Tot això, unit a un increment en partides socials com ja s'han engegat en aquests sis mesos com són els xecs escolars per als alumnes de primer de secundària o els alumnes dels diferents col·legis d'educació especial. En aquesta mateix sentit, també s'incrementen les ajudes a xiquets nounats amb la inclusió dels fills adoptats.

L'alcaldessa de Torrent, María José Català, es va mostrar optimista a pesar de la situació financera de l'Ajuntament. “L'herència que ens han deixat no és gens bona i ens fa cercar major finançament d'altres institucions públiques com Generalitat o Govern central per a poder prestar uns serveis de qualitat i eficàcia als ciutadans alhora que augmentar la despesa social entre les famílies de Torrent. No renunciarem a millorar la nostra ciutat i sobretot la qualitat de vida dels ciutadanes i ciutadans prestant des de l'Ajuntament tots els serveis que precisen”.

S'ha optat per utilitzar el personal de la casa i no contractar una auditoria externa per a conèixer la situació real de l'Ajuntament per a evitar seguir realitzant més despeses supèrflues que pogueren seguir incrementant aqueix deute.