Els socialistes diuen que cal evitar un frau als jòvens
"Relacionar dos assumptes que no tenen cap vinculació (la reubicació de famílies del Parc Central II, i el sorteig de vivendes per a jòvens) suposaria lesionar els drets dels centenars de jòvens torrentins que participaren al sorteig"
"Suposa un tracte de favor a qui no va deixar els seus habitatges en Parc Central 2 i ara veuran recompensada la seua actitud respecte als qui sí ho van fer"


El Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Torrent denuncia que els 9 habitatges vacants de l'edifici M-13 de Parc Central 1 no van a ser sortejades entre els jòvens i seran adjudicades sense complir els requisits a alguns dels afectats per la reparcel·lació de Parc Central 2, en concret a alguns dels veïns de Passeig Rosers i Miguel Servet.
El Grup Socialista ha presentat una moció en la qual denuncia aquesta circumstància, i exigix que es complisca la normativa per a evitar un frau que afectaria als 1.300 jòvens que opten als habitatges adjudicats, i també a la majoria d'afectats per la reparcel·lació de Passeig Rosers i Miguel Servet.

La construcció d'habitatges protegits per als jòvens ha estat una de les preocupacions màximes de l'Ajuntament de Torrent en els últims anys. En aquest sentit, des de l'Empresa Pública de l'Ajuntament de Torrent, Nous Espais, s'ha vingut treballant per a construir habitatge protegit capaç de donar una resposta progressiva i adequada a l'àmplia demanda existent en la ciutat. Entre els edificis d'habitatges de nova construcció promoguts per la citada empresa pública Nous Espais, es troben els situats en les illes d'edificis M-3, M-13 i M-17 del sector Parc Central 1 de Torrent, noms amb què es designen així mateix els edificis alçats en aquestes illes d'edificis. estos edificis conten amb un total de 308 habitatges protegides, 83 de les quals corresponen a l'edifici M13, 135 al M-17 i 90 al M-3. El passat mes de juliol de 2006, es va procedir al sorteig davant notari dels 308 habitatges; en concret, el 19 de juliol es van sortejar els 83 habitatges de l'edifici M13, el que va permetre als agraciats accedir al dret a adquirir els habitatges sortejats.

Seguint les bases establides, el règim d'adjudicació seria en propietat per títol de venda, sent l'empresa privada promotora dels habitatges la venedora de les mateixes. Els requisits dels sol·licitants estaven especificats en les bases; de manera succinta, s'exigiria identitat total entre el sol·licitant i l'adjudicatari; data de naixença igual o posterior al 1 de gener de 1969 (sense límit per a les persones amb discapacitat); haver estat major d'edat o menor emancipat; empadronament ininterromput a Torrent des d'abans del 1 de gener de 2003; no tenir habitatge en propietat o, si es tenia, que els seus titulars no disposaren del dret d'ús i gaudi, amb certes excepcions; que el valor de l'habitatge no excedira del 25% del preu màxim total de l'habitatge objecte de l'actuació protegida, i que la suma dels ingressos familiars anuals, amb correccions, no excedira de 4,5 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM: 29.011,50 €).

Després de la signatura dels contractes dels edificis M-3, M-13 i M-17, van quedar habitatges vacants, unes vacants produïdes per diferents motius, el que exigiria tornar a sortejar aqueixos habitatges, segons les normes reguladores. De fet, el dia 10 de gener de 2008 s'anuncia un nou sorteig per als 7 habitatges vacants de l'edifici M-3 i els 11 habitatges de l'edifici M-17.

En reunió de la Comissió de Selecció del procediment d'adjudicació d'habitatges protegits de nova construcció celebrada el 30 d'octubre de 2007, es va anunciar la reserva dels habitatges vacants de l'edifici M-13 per al reallotjament d'algunes de les famílies del Carrer Passeig Rosers, afectades per les obres d'urbanització del sector Parc Central 2.

Des de la convicció plena que, com contempla l'Art. 47 de la Constitució Espanyola, tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat, i que els poders públics hauran de promoure les condicions necessàries per a fer efectiu aquest dret, relacionar dos assumptes que no tenen cap vinculació suposaria lesionar, en primer lloc, els drets dels centenars de jòvens torrentins que van optar i opten a un dels habitatges de l'edifici M-13 i complien en el seu moment tots els requisits establits.

Suposa un tracte de favor a un col·lectiu en detriment d'un altre, des de la consideració total que cal tenir a tots. S'afavoreix als afectats per un procés de reparcel·lació i que van tenir en el seu moment totes les garanties, enfront dels aproximadament 1.300 jòvens que opten a un habitatge protegit.

Suposa també una presumpció excessiva, ja que no es considera si els hipotètics nous adjudicataris afegits compleixen, no ja els requisits per a haver participat en el seu moment en el procés, sinó els requisits generals establits per a poder accedir a un habitatge protegit.

Així mateix, suposa un tracte desigual entre els propis afectats per la reparcel·lació de Parc Central 2 (25 propietaris d'immobles), la major part dels quals van acceptar en el seu moment la indemnització proposada per l'Ajuntament, a través de la societat Nous Espais, i no podrien optar a estos habitatges.

Suposa un greuge comparatiu entre els propis afectats pel procés de reparcel·lació de Parc Central 2, les circumstàncies personals dels quals van ser ateses mitjançant compensacions d'afecció, per trasllat de residència habitual, per trasllat d'activitat i trasllat per persona membre de la unitat familiar.

Suposa establir un precedent urbanístic preocupant, ja que en altres casos futurs es podria exigir una compensació més enllà de la figura legal i justa de repartiment de càrregues i beneficis en processos de reparcel·lació.

Suposa un tracte de favor als qui no van deixar els seus habitatges en Parc Central 2 i ara veuran recompensada la seua actitud respecte als qui sí ho van fer i viuen en noves cases.

La moció del Grup Municipal Socialista exigeix que els 9 habitatges vacants de l'edifici M-13 de Parc Central I siguen sortejats entre qui en el seu moment van presentar la sol·licitud, igual que es va a fer amb els habitatges vacants dels edificis M-3 i M-17. Sol·licita així mateix que, si cal, s'estudie la situació dels veïns de Passeig Rosers i Miguel Servet, i que, si escau, qualsevol decisió que s'adopte siga equitativa, i que en cas que s'oferisquen habitatges als veïns de Passeig Rosers, s'oferisca a tots els afectats, o que es compense a qui hagen pogut adquirir ja altres compromisos.

57 comentaris:

Anònim ha dit...

¿todvía sigue el psoe queriendo tirar a 9 familias torrentinas a vivir bajo el puente?

Anònim ha dit...

Puestos a que de ten una casa por el morro, yo me pido una. Vergonzoso

Anònim ha dit...

¿¿Esas nueve familias gitanacas que hicieron campaña a favor del PP??? Colgaron pancartas contra Bresó, pero lo que hicieron era un acto de okupas, no aceptando la legalidad que todos los demás aceptaron.
Muy bonito, ahora obtienen esta gran ventaja, rompiendo la egalidad de las viviendas, en una permuta donde salen muy favorecidos. Propongo ocupar chabolas del Parc Central 2 para que nos den gratis una vivienda en Parc central 1.
Qué fueeerrrrrrteeeeeeeeee!! Catalá dimisión!

Belén Ramírez ha dit...

La noticia ha saltado a los medios nacionales, ya lo he oido en la Cope, La Ser. Dejo el enlace al Pais, donde se dice claramente que las 9 familias son afines al PP. Primer escándalo de corrupción de Maria José Catalá:

Torrent desvía viviendas protegidas para jóvenes a personas afines al PP
El concejal de Urbanismo dice que es legal dar pisos a personas expropiadas
Quedaron vacantes 27 viviendas de las 308, pero solo 18 vuelven a sortearse
El PSPV llega más lejos. El concejal Valentín Fernández explicó ayer que cuatro de las viviendas reservadas irán a parar a miembros de la familia de una persona que en las anteriores elecciones iba en las listas del PP con el número 16. Y se vincula esa inclusión en las listas a un intento de los populares de atraerse el voto de las personas de etnia gitana.

Felipe ha dit...

Con el Pp, apóyame en elecciones y tendrás premio:
ES UN ESCÁNDALO. YO TAMBIÉN QUIERO MI PISO, Y BIEN BARATO, SÓLO CUESTA LO QUE VALE PONER UNA PANCARTA CONTRA LOS SOCIALISTAS Y TENER UNA CHABOLA EN RUINAS!!!!!!!
YO ME APUNTO. vIVA EL PP Y VIVA LA REQUETEBONICA!!!
"cuatro de las viviendas reservadas irán a parar a miembros de la familia de una persona que en las anteriores elecciones iba en las listas del PP con el número 16. Y se vincula esa inclusión en las listas a un intento de los populares de atraerse el voto de las personas de etnia gitana"
UN CASO DE COMPRA DE VOTOS Y DE AMIGUISMO FLIPANTE...

Anònim ha dit...

Si claro, todovia pretenden tirar a 9 humildes familia a vivir bajo de un puente, pués cada casa de esas tienen 150 metros mínimo y ese terreno urbano vale una pasta, y sólo les querián dar 12.000 Euros de cada una, y yo me pregunto? la diferencia de valor a que bolsillo iba a parar?. Sr. Veiga expliquélo pues Vd. también participaba de ese gobierno.

Sé que desde Blanquerias les han dado consigna de armar follón dónde gobierne el PP, pués Zp no tiene nada claro que vaya a ganar las elecciones.

Sr. Veiga, comprese 1 pito para hacer más ruido ja, ja, ja, ja, ja...

Isabelí ha dit...

Per a bones cròniques, com sempre, les d'Isabel Olmos per a Levante:

Torrent reserva a vecinos expropiados del Camí d´Albal 9 de las VPO que se sortearán entre jóvenes


El gobierno municipal de Torrent ha reservado 9 viviendas protegidas como las 18 para jóvenes que se sortearán esta tarde y que actualmente se encuentran vacantes para realojar a nueve vecinos del barrio del Cami d'Albal que se negaron a aceptar las indemnizaciones que ofrecía el ayuntamiento a cambio de sus propiedades, afectadas por la urbanización de Parc Central II. Isabel Olmos, Torrent
En concreto, la reparcelación afectó a 25 vecinos, 16 de los cuales pactaron con el consistorio mientras otros nueve se negaron e iniciaron una movilización contra el entonces gobierno socialista.
De hecho, entre las personas que se negaron a pactar con el ayuntamiento se encuentran familiares de personas que posteriormente irían en las listas del PP. Así lo confirmó ayer el PSPV en una rueda de prensa en la que calificó la medida de "fraude a los 1.300 jóvenes torrentinos que optan a las viviendas" y exigió que se cumpla la normativa. Según manifestó el portavoz socialista, José Veiga, las personas a las que se les entregaran estas nueve viviendas en el edificio M-13 de Parc Central sin pasar por sorteo no cumplen los requisitos que figuran en el pliego de condiciones para poder aspirar a una de ellas y "un trato a favor" a un colectivo frente a otro. Además, los socialistas ponen en duda que los realojados cumplan incluso los requisitos generales establecidos para poder acceder a una vivienda protegida y consideran que se premia "a quienes se opusieron a un trato con el ayuntamiento".
Frente a ello, el PP responde que las indemnizaciones planteadas a estos vecinos por el anterior gobierno eran "irrisorias" -45.000 euros por una casa, afirman- mientras el PSPV habla de un mínimo de 91.000 hasta 148.000. De momento, los socialistas han afirmado que estudiarán legalmente la medida para decidir si emprenden acciones jurídicas.

Anònim ha dit...

A la srta. Belén Ramírez. La ignorancia es un mal que se cura leyendo. Qué fácil es hablar de corrupción, cuando no se sabe ni lo que es.
Para más información Ley 8/2007 del Suelo. Ahí encontrará las respuestas a su ignorancia supina y Ley Urbanística Valenciana con su correspondiente Reglamento que la desarrolla. Si no lo encuentra, estoy dispuesto a aclarárselo.

Anònim ha dit...

A la srta. Belén Ramírez. La ignorancia es un mal que se cura leyendo. Qué fácil es hablar de corrupción, cuando no se sabe ni lo que es.
Para más información Ley 8/2007 del Suelo. Ahí encontrará las respuestas a su ignorancia supina y Ley Urbanística Valenciana con su correspondiente Reglamento que la desarrolla. Si no lo encuentra, estoy dispuesto a aclarárselo.

casas ha dit...

Pues habra que cantarle las 40 al consistorio no? saludos

Anònim ha dit...

El gobierno del PP en Torrent debe imponer las correspondientes demandas judiciales, incluso al Sr. Veiga, pués cuando se acusa uno debe tener seguridad en lo que afirma, y no crear falsas acusaciones, y estar bien asesorado jurídicamente, y a pesar de ser portavoz de la oposición, no está exento hacer su trabajo verazmente.

Anònim ha dit...

El problema es que Veiga no ha denunciado nada, porque nada es contrario a la ley. Existían 3 opciones:
1-Pagarles más a los que no habían firmado la expropiación.
2-Darles una vivienda en compensación.
3-Ir a juicio y que dictaminara la justicia.

Cada cual por sus posiciones políticas, o por intereses, escogería la opción que más le guste. Si hubieran hecho algo ilegal, el PSOE lo llevaría a los juzgados. NO VA A SER ASÍ, PORQUE NO HAY ILEGALIDAD. Gustará más o menos, pero no es ilegal.

Manuel ha dit...

¿9 humildes familias?????
Ser anónimo no puede significar que mentir descaradamente SALGA GRATIS. PIDO AL ADMINISTRADOR DE MILLORTORRENT que borre el comentario del anónimo que dice que por 150m2 daban 12000 euros porque es falso. He estado en la asociación de vecinos de Camí de Albal, y al que menos nos daban, por 90m2 91000€ por pseudochabolas. Los que salen beneficiados están en el PP, mandaban a chitanets a tirar piedras a los obreros que entraban con máquinas en las chabolas, hicieron campaña a favor de la chiqueta, etcétera.
Mentir así de descarado es como insultar, así que retiren el comentario. El PP nos ha metido un gol a los que vendimos a precio de expropiación y crea un precedente muy muy feo. Estudiaremos denunciar al ayuntamiento. O todos moros o todos cristianos, no los gitanos del PP van a pegar el pelotazo con la chiqueta.
Exvecino del Camino de Albal

Anònim ha dit...

Que no sea ilegal no significa que sea moral ni decente. Es un timo, y más si hay peperos beneficiados de por medio.

rectificación ya ha dit...

http://www.lasprovincias.es/valencia/20080110/horta/pspv-torrent-critica-adjudicacion-20080110.html
La noticia la trata hasta Las Provincias
Rectificación YA!!!
La ley igual para todos!

Anònim ha dit...

Es que no entendieron a la Sta. Catalán. Ella criticaba los sorteos, porque para sus amigachos no quiere sorteos, regala directamente.
Jajajajaja

Anònim ha dit...

Yo he visto el expediente, y son 12.000 Euros. Voy a pedir que esos expedientes se publiquen en el Levante o Las Provincias, para desenmascarar a estos, sinverguenzas y gentuza, que escriben aqui en contra de estas pobres gentes, de verdad son unas malas personas, y acusan a los demás creando falsas imputaciones, son unos rastreros que no tienen dignidad para la política, ni la tendrán nunca como oposición. Por favor, al administrador de Millor Torrent indicame la dirección para haceros llegar esto, pero primero irá al Levante y a Las Provincias. A ver si consigo otras cosas para dejar a estos sinverguenzas como auténticos canallas.

mT +A ha dit...

Com sempre, podeu col·laborar enviant suggeriments, articles, opinions, notícies, comentaris, queixes... al mail: millortorrent@hotmail.com

Sobretot respecte i bona educació a l'hora d'escriure les vostres opinions.

Anònim ha dit...

Gracias, y en unos dias hago llegar esta información ,que como comprendereis no se tiene a mano.

Anònim ha dit...

que sinveruenceri por parte del pppppp los jovenes tenemos que hacer algo ante tal mangoneo de viviendas fuera la catala

Anònim ha dit...

QUE PUBLIQUEN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE PRUEBAN LAS IRREGULARIDAES DEL PSOE A VER SI SE DAN CUENTA DE LO BURROS QUE SON Y LO MAL QUE LO HAN HECHO

Anònim ha dit...

notienen documentos de ningun tipo solo blabla peperos hireis al infierno por mentirosos

Anònim ha dit...

tengo noticias pitada en el sorteo de viviendas de los jovenes sñr alcaldesa son muchas pipadas en 1 semana recapacite ponga cartas en el temita los gallos se la comen

Anònim ha dit...

tiempo de devolver favores pimero trabajo para sus amigotes votantes haora viviendas que sera lo prosimo catala lo hesta BORDANDO

Anònim ha dit...

Oye, pues a la próxima pillar una chabola y hacer campaña por el PP, que así tendréis casa sin sorteo.
¿Por cierto dónde están ahora los peperos que ponían a caldo a Bresó y sus sorteos?

Anònim ha dit...

Lo sentimos. Los peperos antisorteo no podemos contestar. Estamos preparando el próximo sorteo. Disculpen las molestias

Anònim ha dit...

Qué fuerte me parece, pero lo más sorprendente de todo es que ayer, en el sorteo de las vpos que quedaron, no estaba el bombo de las del M13 y la gente ni se enteró. La alcaldesa no hizo mención alguna y no pasa nada. El comentario de la gente era: "bueno, da igual, a ver si hay suerte el martes". Qué pasa? es que no se enteran de lo que están haciendo??? y pq Catalá no dijo pq no estaba las bolas de ese edificio? de escándalo...

Anònim ha dit...

Yo vivo cerca de Camí d'Albal, y algunos de "pobrecitos" nada. Justamente los que aceptaron fueron los que menos tenían. Qué casualidad que los que se quedaron fueran familiares del gitano del PP, qué casualidad, no?. Es una estafa y una injusticia para todos los jóvenes de la ciudad, muchos de los cuales apoyarían a esta alcaldesa. Fuera los beaturros del Ayuntamiento, ya!!!

Anònim ha dit...

Todos estos marrulleros que escriben estas barbaridades y que son gente de baja estopa, son los del Ciber Café de la 6ª. Tienen mala conciencia por que han perdido, y atacan hasta las pobres gentes del Cami de Albal, pero no explican quién o quiénes de ellos se iba a quedar con ese diferencial entre el valor de ganga que pensaban pagar y lo que vale realmente esos terrenos. Que lo expliquen, no son un partido obrero, o son para desahuciar obreros, y quitarles hasta la camisa. El ROXI ANO, sabe que están nerviosos, y necesitan paños calientes, ya que atacan hasta la etnia gitana, cualquier día atacarán a sus propias familias. Son cómo los perros rabiosos, y cuidado que habrá que vacunarse contra ellos.

Anònim ha dit...

Noconfundir ataque a la etnia gitana con el primer escándalo de corrupción clara en Torrent en toda su historia. Hablamos de un regalo a un gitano del PP, no de un ataque a la etnia gitana. Los de la derecha nos quereis liar.
Un gitano socialista

Anònim ha dit...

Si hay corrupción por qué no acudes a los Tribunales, por que de lo contrario es levantar falsos testimonios y eso está penalizado por la Ley. Aquí lo que hay es mala conciencia por parte de lo socialistas salientes. Veiga no acudirá a los tribunales, por qué sabe que es mentira, y puede verse pillado por el tema, y le puede caer un paquete de aquí te espero. Pero insisto, la pasta entre la diferencia de expropiar a precio de ganga y lo que vale realmente estos terrenos, a que bolsillo iba a parar si se hubiese consumado este atraco atropello que ibais a llevar adelante.

Anònim ha dit...

corrupcion en torrent que vandalos son los peperos al gitano hay ficharlo lo mismo gestiona una copa que una vivienda impresionante

Anònim ha dit...

No teneis principios ni dignidad, si hay corrupción hay que denunciarlo al Juzgado, pero cómo es una mentira Veiga se caga en los pantalones, por qué sabe que len pueden meter un paquete que le costaria el derecho y el izquierdo y sus compañeros lo pondrián de
puntitas en la calle,por qué otros en el PSOE ya están al asecho de su cargo, y esperándo que la cague, cosa que creo no tardará.

Anònim ha dit...

Bresó tiró a la gente de camí d´albal a la calle por 12, 14 y 16 euros condenandolas a vivir en chabolas en el barranco. La catalá se presentó prometiendo viviendas dignas a la gente expropiada y es lo que ha hecho. Bresó mandaba a la policía a perseguir a las pobres gentes de camí d´albal como denunciaron ellos en canal 9 hace tiempo.
Si es delito, que lo lleven a los tribunales y que dictaminen. por cierto, no oí ningún pito en el sorteo.

Anònim ha dit...

hestaras sordete

Anònim ha dit...

Hay quién el estribillo de quiénes les dictan, sólo lo tienen en su cabeza, y llaman a los demás sordetes. A esos nos lo curan ni los médicos.

Anònim ha dit...

gozamos de muy buena salut revisate la tuya compañero

Anònim ha dit...

Bo, llegint, tot aixó, de abans, pareix que estigua, llegint un sainet de abans de despres de la guerra, si ni an probes, pues al jutje en elles, i si nos pues, se calla u i no difamant, que está molt llets, per favor, Breso, ja está acabat,ja es una altra historia.

Anònim ha dit...

BRESO acabat tu si hestas acabao pirotecnillo por cierto disparas las fallas ayuntamiento jajajajajajaj

Anònim ha dit...

creo que el traquero hes benlloc buen traquero

Anònim ha dit...

Cuanto pirao sociata hay aquí. No pueden demostrar nada, sólo difaman. Estos del PP son las hermanitas de la Caridad, hay que ir as por ellos, caña, auditorias y varios a la Rue. Se aprendan a ser civilizados, que no lo son.

Anònim ha dit...

mangantes perillos

Anònim ha dit...

Camineo Ben, alias el pinchamonas, al gitano le dan una vivienda por venderse a los peperillos y a tí que te dan por...., bueno disparas alguna traca que otra, te vendes por casi nada, bueno otros de la mismna profesión "traidores", ya están ocupando cargos por dependencias de la casa grande, os vendeis por menos que judas, aunque lo importante de aquello es recordar como acabó...BASTA YA DE CORRUPCION, BASTA YA DE ENGAÑAR UNOS CON SORTEO Y LOS PEPEROS A DEDO...VERGONZOSO

Anònim ha dit...

Lo mejor de todo esto es que la gente no sabe que a este gitano que iba en las listas del PP, ya está colocado junto con otros de su familia en el Consell Agrari Municipal, sin listas de espera, sin reunir requisitos, sin pagar el seguro agrario obligatorio y sin nada de nada, salvo el salvoconducto de haber ido en las listas del pp, eso es la política que predica nustro gobierno municipal. BASTA YA DE FRAUDE A LOS CIUDADANOS, NI CON DOS AYUNTAMIENTOS VAN A TENER SUFICIENTE PARA PAGAR LOS FAVORES QUE DEBEN (VERGONZOSO E INDIGNO) EL PODER A TODA COSTA...

Anònim ha dit...

Lo vergonzoso es tener gente colocada, que en su momento tenía a haber ido a la cárcel, y que por ser sociatilla a ahí está. El gobierno del PP es la Hermanita de la Caridad, hacer auditorías al menos de los últimos 4 años a ver que ha pasado con los 55 millones de agujero, que se sepa, y largar a la calle a ese elemento que tenía haber ido a la cárcel por mangar.

Anònim ha dit...

Para quién afanaba ese que no lo metieron en la rue, el PP debe espabilarse por qué esta gentucilla difana, mienten y a base de repetir los mismo una y otra vez, es la táctica para tratar de convertir una mentira en verdad.

Anònim ha dit...

los unicos que se esta demostrando que se dedican a tirar para casa son los peperos que gobiernan. como pueden ir 4 vpo a familiares de un concejal y no pasar nada

Anònim ha dit...

Lo que hay es que publicar la lista de todos los sociatillos que afanaban, y que no vayan de honestos por la vida por qué tendrán mucho que justificar.

Anònim ha dit...

Cuando están lo sociatillos en el poder, no se que pasa que hay chorimangueos a raudales.

Anònim ha dit...

Es cierto, los sociatillos (Fabra,Zaplana y Cia).

Anònim ha dit...

sempre ni han amiguillos de uns i de altres que se aprofiten, si ni han proves, el deure de un ciudadá, de primera honrat, es anar al jutje en probes y denunciaro y si no callarse la boca i no difamar en els blogs, perque aixó es infame.

Anònim ha dit...

Se les olvida el Marqués del Safranar que cualquier día ellos mismos lo harán salir.

Anònim ha dit...

mangantes peperos

Anònim ha dit...

Aquí la marca de "Of register manganeos a gogo " la teneis los sociatillas.

Anònim ha dit...

peperitos que mangantes

Anònim ha dit...

Sociatas choriceros, después de 28 años, dónde están los 55 millones de Euros ( 9.000 millones de las antiguas pesetas). Cuantos habrán afanado?

Anònim ha dit...

menudo cabreo 97e mas de cotribucion gastaros too en pastillas para la diarea ladrones peperitos entirosos