L'acord amb la policia genera un intens debat

dijous, 3 de gener de 2008

Per al PSOE de Torrent, la policia local seguirà fent hores extres i el servei costarà a cada torrentí fins a 46 euros més a l'any
Farien falta 29 nous agents ara mateix per a mantenir el mateix servei que fins a ara es venia realitzantL'acord entre Ajuntament i els sindicats de policia havia estat qualificat d'històric per part del govern popular. El nou acord modifica el conveni laboral de la Policia Local de Torrent. Per primera vegada en la història, aquest acord ha estat signat pel govern local i els tres sindicats de la plantilla, CC.OO., CSIF i UGT. Des de l'Ajuntament s'afirmava que el nou conveni estalvia anualment més de 200.000 euros en pagues d'hores extres als agents de la Policia Local, ja que preveu una pujada d'un 10% en la remuneració als policies per a aquest pròxim any en canvi de fer cada agent 33 dies de reforç evitant d'aquesta manera el pagament d'hores extres.
La falta d'agents fa necessaris els serveis extraordinaris en haver de donar resposta a una població d'uns 80.000 habitants. Fins a la data se solucionava pagant hores extres que suposaven una enorme despesa a les arques municipals i que no sempre realitzaven tots els agents de la plantilla.
Però el PSOE de Torrent considera que la policia local seguirà fent hores extres i el servei costarà a cada torrentí fins a 46 euros més a l'any.
Per als socialistes, Torrent pagarà un milió i mig d'euros més per mantenir el mateix servei de policia local.
El Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Torrent denuncia que la decisió del govern municipal del PP de modificar les condicions de treball de la policia local no compta amb cap tipus d'informe econòmic que l'avale, i que a més l'ajuntament tindrà en 2008 una despesa extra de més d'un milió i mig d'euros per mantenir el mateix servei que fins a ara es venia prestant.
El Grup Municipal Socialista indica que no s'oposa a les millores de les condicions de treball i salarials del col·lectiu de policia local, però pregunta al govern municipal si té clar d'on va a eixir els diners necessaris, en 2008 i en els anys successius. Per al portaveu socialista, José Veiga, “cal felicitar als membres de la policia local de Torrent per la seua preparació i per la seua extraordinària labor professional, reconeguda dins i fora de la ciutat, i també per les millores en les condicions de treball. Però també cal exigir al govern municipal que si modifica les condicions de treball d'un col·lectiu de funcionaris, tinga previst d'on van a eixir els diners per a pagar les despeses”.
Segons el Grup Municipal Socialista, la modificació de les condicions de treball de la policia local suposa que existirà una disminució en el servei equivalent al treball realitzat per 29 agents a l'any. Açò és així perquè es passa d'una proporció de sis dies lliures per cada vuit dies treballats a una altra de set dies lliures per cada set dies treballats. Per això, cada catorze dies haurà un més lliure, el que suposa un total de 26 dies a l'any per agent, és a dir, més de tres mil dies en total. Perquè açò puga realitzar-se, de manera immediata hauria d'incrementar-se la plantilla en vint-i-nou agents més, tot això “per a mantenir el mateix servei que fins a ara es venia realitzant”.
Encara que s'estableix un sistema de reforços de torn, aquests es realitzaran de dilluns a dissabte fins a les 15 hores. Els reforços disminuiran en 2009 i 2010 i desapareixeran en 2011. Aquest sistema ja s'ha portat a terme en altres ciutats i s'ha demostrat que redueix l'operativitat, el que ha provocat el seu posterior abandó.
Tot açò, traduït a cost econòmic, suposa un increment de més d'un milió d'euros en 2008. Si s'afigen a més els increments salarials i que les hores extres no van a desaparèixer per la pròpia dinàmica del municipi, el cost total supera el milió i mig d'euros el pròxim any. És a dir, “cada torrentí va a pagar en 2008 vint euros més per mantenir un servei que ja venia funcionant perfectament”.
Així mateix, en els pròxims dos anys hauria d'incrementar-se la plantilla en 40 nous agents, “el que suposaria un nou increment de 2 milions d'euros més”. La modificació de les condicions de treball no suposa la desaparició de les hores extres, doncs un percentatge important de les mateixes es concentren en dates i en hores de caràcter especial, sobretot en caps de setmana, en horaris de vesprada i nit i en períodes vacacionals. De fet, els serveis extraordinaris de Reixos, Sant Blai, Falles, Setmana Santa o Festes Patronals haurien de continuar prestant-se amb hores extres.
La decisió presa no compta amb cap tipus d'informe econòmic, una cosa inusual en qualsevol administració, doncs sempre que hi ha una proposta ha d'anar acompanyada del corresponent informe econòmic que indique la viabilitat o no de la mesura.
Per a Veiga, “el govern municipal diu que amb la nova mesura van a estalviar-se dos-cents mil euros a l'any, però la realitat és que a les arques municipals li costarà esta decisió un milió i mig més en 2008, dos milions i mig més en 2009 i tres milions i mig més en 2010. És a dir, que a cada torrentí el mateix servei li costarà vint euros més en 2008, 33 euros més en 2009 i fins a 46 euros més en 2010”.

Agraïments: PSOE de Torrent

1 comentaris:

Anònim ha dit...

me da la impresión de que el tal Santi, no se entera de los que hace