Urban: pla integral per al barri del Xenillet amb una inversió de 12 milions d'euros

dimarts, 15 de gener de 2008

El pla contempla des de la creació d'una guarderia i millora dels accessos fins a plans d'ocupació, el foment del comerç i convertir la ribera del barranc en artèria de comunicació
Es busca el cofinançament de la Unió Europea i la Generalitat
S'instal·larà un lloc de guàrdia de la Policia Local, una Escola d'Adults per formar els veïns i un centre de recuperació i reciclatge
Gabinet de Comunicació Aj.Torrent, 10/01/2008 - L'Ajuntament de Torrent ha dissenyat un ambiciós pla per al barri del Xenillet, sota el nom Iniciativa URBAN-Barri del Xenillet, per millorar la seua imatge, però sobretot per millorar la qualitat de vida dels prop de 5.000 ciutadans i ciutadanes que l'habiten.
El pla contempla des de la rehabilitació dels habitatges, la demolició i nova construcció d'aquells que es troben en estat de ruína, fins a la instal·lació d'una guàrdia de la Policia Local per incrementar la seguretat ciudada, una guarderia, nous accessos a la barriada i un pla especial d'ocupació per reduir l'atur i donar formació als veïns a través d'una escola d'adults.

També es donaran ajuts econòmics per a la rehabilitació d'habitatges, l'estudi d'algunes de les línies del transport urbà i l'ordenació del trànsit. Una millora de l'accessibilitat urbana i un canvi de tot el mobiliari urbà. A més, es recupera tota la ribera del barranc per convertir-lo en un gran passeig i es dotarà tot el barri de més zones verdes. Es crearà una unitat especial d'assessorament d'ocupació i formació per reduir l'atur a la zona.

L'alcaldessa Català va presentar en el Consell de Barri del Xenillet aquest ambiciós pla URBAN, la inversió del qual rondarà els 12 milions d'euros (2.000 milions de les antigues pessetes) per canviar la imatge d'aquest barri d'acció preferent de la ciutat i el que és més important ajudarà d'una manera quasi personalitzada a cada veí per trencar amb les estadístiques negatives d'aquesta barriada on els índexs d'atur són alts i l'estat de benestar és molt baix.

El pla serà finançat per l'Ajuntament, la Unió Europea i la Generalitat Valenciana. Els objectius d'aquest pla són la regeneració social i urbana del barri Xenillet per contribuir al creixement sostenible, la creació d'ocupació i a la cohesió social d'aquesta zona, emprenent actuacions des de tres àmbits diferents. Social, econòmic i mediambiental. És un projecte innovador ja que es tracta d'una política integral que dóna solucions a cada un dels problemes que sofreix la barriada a fi d'integrar-lo al conjunt del municipi contribuint al seu desenvolupament econòmic i social.

El pla fa una anàlisi de l'abandonament que ha sofert aquesta barriada en els últims anys, el que l'ha deixat aïllat, sense transport públic i desplaçada de la resta del casc urbà, sense pràcticament comerços i amb una alta taxa d'atur. S'hi uneix el baix nivell educatiu, important dèficit de qualificacions i elevat índex d'abandonament escolar. També existeix una degradació ambiental de la zona. Tot això fa que el Xenillet patisca un alt nivell de pobresa i exclusió. Fins al moment totes les actuacions realitzades han estat mers pegats que no han servit de quasi res, pel que la situació no ha millorat.

Entre les actuacions previstes en el pla que s'executarà en quatre anys destaca la construcció de noves zones verdes, l'ús d'energies alternatives, augment del nombre de comerços i empreses, millora de l'educació i la qualitat de la seva capital humà , millora de la cohesió social i la recuperació i preservació del medi ambient.

Per fomentar el comerç a la barriada es donaran ajuts econòmics per a la implantació de nous negocis a la zona, mentre que per evitar els abocaments al barranc s'instal·larà un centre de recuperació i reciclatge a la zona.

El projecte implica a sis regidories de l'Ajuntament, Urbanisme, Benestar Social, Foment Econòmic, Cultura, Educació i Seguretat Ciudadana, alhora que la direcció general de l'Habitatge de la Generalitat Valenciana. Més de quaranta actuacions contempla el pla dissenyat per la regidoria d'Urbanisme en aquest pla que l'alcaldessa va presentar al Consell del Barri del Xenillet aquesta mateixa setmana.

Entre elles destaca la creació d'una guarderia, una escola d'adults, un telecentre per formar en les noves tecnologies els residents a la barriada alhora que dotar d'equipament i formació en les noves tecnologies als alumnes del col·legi del barri, el Joan XXIII. També es crearà una biblioteca i centre de formació en el Xenillet.

Una altra de les iniciatives és impulsar un pla d'aprofitament del temps lliure dirigit als joves de menys de 16 anys per evitar la delinqüència juvenil i les situacions de risc d'aquest col·lectiu. Amb aquesta iniciativa es volen incrementar les expectatives dels nens per al futur. Al temps es potenciarà el seguiment dels escolars per eliminar l'absentisme escolar.

La façana nord del barranc també serà recuperada amb la creació d'un passeig urbà amb carril bici i es tancarà el barranc per evitar els abocaments incontrolats. Al temps, es generaran nous espais verds a la barriada mentre es realitzaran campanyes per conscienciar els joves en la cura del medi ambient.

"Pensar en les persones i millorar la seva qualitat de vida. Aquesta és la clau d'aquest ambiciós pla que ara hem presentat i que esperem comptar amb finançament tant de la Unió Europea com de la Generalitat Valenciana", va explicar l'alcaldessa de Torrent, Maria José Català.

Català va assenyalar que posar en marxa un pla d'aquestes característiques al barri del Xenillet "era un dels meus compromisos electorals i per això aquest barri va ser una de les primeres visites que realitzí tot just prendre possessió. Ara aquest pla que hem presentat contribuirà a integrar el barri del Xenillet en el municipi, ja que ha estat sempre el gran oblidat pels anteriors governs. És un pla ambiciós i que trenca amb els models de parcheos que han realitzat els nostres predecessors. La problemàtica cal atallar-la en tots els àmbits i amb aquest pla volem canviar la situació que sofreix el barri", va afegir Català.