El BLOC de Torrent critica la falta de resposta de l'Equip Govern del PP

divendres, 8 de febrer de 2008

Beguer: " la falta de resposta en totes les qüestions plantejades ninguneja la legalitat i els Òrgans oficials de l'Ajuntament , i demostra una falta de respecte al Ple de la Corporació, òrgan de representació popular dels torrentins i torrentines"
En el Ple Ordinari d'ahir, 07 de febrer de 2008, el regidor del BLOC Vicent Beguer criticà la falta de resposta de l'Equip de Govern sobre les qüestions presentades pel seu Grup Municipal al Registre d'Entrada de l'Ajuntament. El portaveu del BLOC feu un recordatori de totes elles des que el PP és feu càrrec de la gestió municipal.

En concret, i des de les eleccions del 27 de maig, l'Equip de Govern només ha contestat 2 dels vora 20 escrits presentats a l'esmentat Registre.

Beguer comentà que: "Els articles 49 i 97 del ROF parlen de la fiscalització i control dels Òrgans de Govern, així com de l'obligació de contestar a les preguntes formulades al Ple, bé siga oralment o per escrit.
Des de la presa de possessió de l'actual Equip de Govern, el nostre Grup Municipal ha presentat una sèrie de preguntes, mocions, propostes i altres qüestions, per registre d'entrada o bé davant aquest Ple. La immensa majoria no han sigut contestades pel Govern Municipal, tal i com obliga la normativa legal adés esmentada".

Entre les qüestions sobre les quals l'Equip de Govern sembla que tinga amnèsia figuren algunes com per exemple (redacció literal en la intervenció al Ple):

"- Obres il•legals en edificis amb protecció de nivell 2, ubicats al carrer Ramón y Cajal 8 i 6. L'escrit fou presentat el dia 11 de juny de 2007.

- Proposició d'habilitar un centre escolar al carrer Mestre Chapí, 54, a l'objecte d'evitar la implantació de barracons en la nostra població. Presentat el 21 de juny de 2007.

- Al•legacions al Projecte d'execució de les obres de la Ronda del Safranar, presentat el 28 de juny de 2007.

- Pregunta del 17 de setembre de 2007 sobre la legalitat, el pla de restauració i informe de canvi de titularitat de la pedrera per part de la Generalitat Valenciana en l'explotació de la pedrera de la Serra Perenxisa.

- Pregunta del 17 de setembre de 2007 sobre l'estat de comptes de RETOSA amb l'Ajuntament a dia 30-08-2007, i relació de les factures pendents de pagament en la mateixa data.

- Pregunta del 17 de setembre de 2007 sobre si van o no a eliminar-se els rebuts de la Taxa de Tractament i Eliminació de Residus pendents de cobrar, corresponents als exercicis del 2004, 2005, 2006 i 2007. En cas d'eliminar-se, que ocorrerà amb tots els rebuts que foren pagats als mateixos anys.

- Pregunta del 18 de setembre de 2007 sobre el restabliment de la legalitat urbanística del centre de comunicacions de Televisió Valenciana en la Serra Perenxisa, atés que no disposa dels permisos administratius pertinents ni tampoc de la declaració d'interés comunitari per estar construïda en una zona d'especial protecció.

- Pregunta del 19 de setembre de 2007 sobre quants expedients sense resoldre hi han al departament de llicències, obres i disciplina urbanística.

- Proposició del BLOC per establir unes oficines autonòmiques del PROP a Torrent, de dia 27 de setembre de 2007.

- Proposició del BLOC sobre la prohibició de col•locar o instal•lar mobiliari o elements de publicitat a l'arbrat públic i privat al terme de Torrent. Feta el 28 de setembre de 2007.

- Lamentem el fet que el dia 9 d'octubre de 2007 i en vespra del vuité centenari del naixement de Jaume I, el Penó de la Conquesta no presidira els actes oficials commemoratius d'eixa data tan important per als valencians i que demanarem en l'escrit de dia 3 d'octubre de 2007.

- Proposta de dia 10 d'octubre de 2007, sobre la canalització de pluvials del carrer Mare de Déu de l'Oliveral, a l'objecte d'evitar futures inundacions.

- Proposta de dia 31 d'octubre de 2007 per evitar possibles inundacions del corredor comarcal al seu pas pel paratge de l'Alter.

- Proposta del 31 d'octubre de 2007 per solucionar els problemes del Trinquet de pilota valenciana de l'institut Vetles i Vents, atés que hui per hui és impossible la pràctica del nostre esport debut a les deficiències en la construcció original.

- Proposta de 08 de novembre sobre la creació d'un concurs anual d'aparadors comercials.

- Escrit de 23 de novembre sobre deficiències detectades als principals serveis i dependències municipals, que afecten l'accés de persones discapacitades als mateixos.

- Denúncia feta el dia 13 de desembre de 2007 sobre la il•legalitat del centre de comunicacions de Televisió Valenciana en la Serra Perenxisa.
El nostre Grup Municipal vol conéixer perquè aquest repetidor continua emetent sinó disposa de les llicències d'activitat, obres, ni tampoc té l'estatus legal d'interés comunitari.

- Escrit de 15 de gener de 2008 en el que demanem un informe sobre les infraccions urbanístiques i preguntem a l'Equip de Govern si s'està actuant d'ofici per tal de paralitzar aquestes obres, amb especial atenció en els casos que afecten al patrimoni natural del nostre terme."


Després de formular una per una totes aquestes qüestions, cap del regidors del PP donà contestació alguna, ni s'adreçà al regidor al BLOC per fer-li algun comentari sobre les mateixes.

Finalment, per a Beguer, la falta de resposta en totes aquestes qüestions ninguneja la legalitat i els Òrgans oficials de l'Ajuntament com és el Registre d'Entrada, i demostra una falta de respecte al Ple de la Corporació, atés que aquest és l'Òrgan de representació popular dels torrentins i torrentines.PREMSA BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ DE TORRENT - Torrent, 08 de febrer de 2008.

5 comentaris:

Anònim ha dit...

estos con un solo concejal se creen que pueden protagonizar la vida politica del pueblo. Qué jeta!

Anònim ha dit...

Tal volta la protagonitza perquè és l´únic que presenta propostes constructives i no perd el temps en discussions xorres, com sí fan altres que per molts que siguen, no donen un pal a l´aigua.

Anònim ha dit...

A voltes les sorpreses, les dona la vida, i se treballa poquet a poquet, i se arriba molt llunt, que es lo que jo desitje al Bloc.

Anònim ha dit...

Gràcies pels comentaris

Anònim ha dit...

Al del primer missatge:

La legislació parla de la obligació de contestar a les qüestions parlades al Ple i/o presentades per Registre d'Entrada.

I és tracta de qüestions formulades per un grup polític amb representació a l'Ajuntament.

El Bloc fa treball d'oposició que és el que ara li pertoca, i no té la culpa que l'Equip de Govern amb 13 regidors i tot un Ajuntament darrere els hagen contestat a 2 dels 20 escrits en 9 mesos.

Ara resultarà que treballar és intentar protagonitzar la vida política...

Menys cartetes a les torrentines i torrentins i més treballar.