El Bloc demana que s'aclarisca la veritat sobre el deute de l'Ajuntament de Torrent

dilluns, 18 de febrer de 2008

El Grup Municipal del BLOC ha presentat per registre d'entrada una moció adreçada al Ple de l'Ajuntament per tal que s'aclarisca quin és l'estat real dels comptes municipals.
Per al portaveu Vicent Beguer, no és seriós que des de l'Equip de Govern del PP s'estiga donant als mitjans de comunicació dades de l'endeutament sense que s’haja produït cap auditoria externa dels comptes locals.
Tampoc entén com és possible que l’Equip de Govern del PP, a dia de hui, encara estiga treballant amb el pressupost prorrogat del PSOE que tant critica, i més després de les declaracions fetes el dissabte 16 febrer, on deien literalment: "partiendo de cifras reales para que se cumpla, y no como lo fué el redactado por el anterior equipo de gobierno que no se ha cumplido en absoluto".
Per a Beguer deuria ser la mateixa empresa que audite els comptes, sota les directrius del govern actual del PP, l'encarregada d'elaborar el pressupost per al 2008.
La solució presentada des d'alcaldia, de cobrir part del pressupost mitjançant la concessió de nous préstecs, no s'ajusta a la legalitat, atés que l'any següent d'un Pla de Sanejament, que està recent acabat, no és poden demanar crèdits. La solució de l'Equip de Govern de cobrir préstecs amb préstecs pot produir un efecte de bola de neu als propers anys i agreujar el problema que tant critiquen.
Per a Beguer l'eliminació anunciada de les despeses supèrflues, per tal de quadrar el pressupost, mai pot comportar la disminució de partides socials destinades als sectors desfavorits de la població.
En quant a les partides destinades a les associacions locals, cal que estiguen repartides proporcionalment a les activitats que fan, i justificades mitjançant la presentació d'una memòria anual, indicant que en qualsevol cas açò tampoc deu implicar la reducció de les mateixes, simplement un repartiment proporcional en funció de l'activitat social que generen. A més, des del BLOC, es demana que la política relacionada amb l’associacionisme local estiga totalment desvinculada de l’alcaldia, i que s’elabore un reglament marc que les empare totes.

3 comentaris:

Nine ha dit...

el pp., com els voceros, anónims que escriuen en este blog, no se dedique a fer auditories, ni anar al juzgat, per denunciaro, no mes tirent la puga i amaguen la má., son uns cobardes., ben fet Sento, amunt el bloc.

Anònim ha dit...

eso eso, auditoría ya. y el sento a fer pug....

Anònim ha dit...

animo sento