Els socialistes de Torrent obrin pàgina web

dilluns, 25 de febrer de 2008

L'adreça és www.psoetorrent.org

L'Agrupació Socialista de Torrent ha obert la seua pàgina web, incorporant així una nova eina en la seua política de comunicació amb els ciutadans.

L'adreça de la pàgina socialista és www.psoetorrent.org. En ella s'oferix un ampli contingut sobre la història del PSOE torrentí, les iniciatives de l'Agrupació Local i el treball desenvolupat pel grup Municipal Socialista. Els interessats podran accedir a les mocions i preguntes presentades al Ple de l'Ajuntament, així com a totes les notes de premsa que elabora el gabinet de comunicació socialista.

La pàgina ofereix també possibilitat de contactar amb l'Agrupació Local i amb el Grup Municipal i exposar propostes, queixes i suggeriments. Així mateix, s'ha creat un fòrum de debat per a la participació de militants, simpatitzants i ciutadans.

Per al Secretari General i portaveu del Psoe de Torrent, José Veiga, “és important ampliar la comunicació amb les persones, i Internet ens ofereix una excel·lent oportunitat per a fer-lo”.