Política social des de la Mancomunitat

dimarts, 12 de febrer de 2008

La Mancomunitat de l'Horta Sud destina el 83% del seu pressupost a polítiques de benestar social
El programa Emplea Verd fomentarà l'ocupació en el sector ambiental

La Mancomunitat de l'Horta Sud destinarà el 82,7% del pressupost d'enguany a polítiques de benestar social. Així, dels tres milions d'euros amb que compta, més de dos i mig seran per a aquestes fins. Aquestes xifres van ser aprovades en l'últim plenari amb els vots favorables de PSPV i GIF, l'abstenció del PP i la no presentació d'EU.

Els programes de serveis generals de l'entitat intermunicipal són l'acord comarcal d'ocupació, centres ocupacionals de persones amb discapacitat, protecció i promoció social en matèria d'habitatge, persones majors i discapacitats, promoció de l'educació especial, foment de l'ocupació de majors de 45 anys i de llarga durada, polítiques d'igualtat de gènere, Museu Comarcal Josep Ferris, i atenció i assessorament a immigrants.

El programa estrella d'enguany és el denominat Emplea Verd, l'objectiu del qual serà la promoció i millora de l'ocupació en general i en el sector ambiental en particular. El seu pressupost per al període 2008-2009 és de 420.000 euros.

Només el 18% dels ingressos procedeix dels 20 Ajuntaments que la integren. La resta ix d'altres Administracions, com la subvenció del Ministeri de Treball per al Centre d'Atenció a l'Immigrant. El pressupost s'ha incrementat des de 2004 en un 57%.

El Museu Comarcal comptarà enguany amb 117.457 euros i el Consorci de l'Acord Comarcal per l'Ocupació de l'Horta Sud amb 583.486.